Opened 2 months ago

#10855 new task

Ưu và nhược điểm khi đóng gói sản phẩm bằng màng co?

Reported by: anonymous Owned by: srkline
Priority: blocker Milestone: VSANS Reduction
Component: Analysis Keywords:
Cc: Blocking:
Task:

Description

Ngày nay, có hàng ngàn vật liệu đóng gói để bạn lựa chọn và vô số nguồn cung cấp bao bì để xem xét. Hoàng Gia sẽ liệt kê một số thông tin để bạn quyết định lựa chọn của mình: 

Giảm thiểu chất thải

Với nhiều sản phẩm, sử dụng màng co thay thế cho các hình thức đóng gói như khay, hộp. Loại bỏ khay, hộp khỏi quy trình đóng gói của bạn có thể giảm lượng khí thải carbon của bạn lên đến 55% và người tiêu dùng cũng cần phải bỏ khay hộp vào thùng rác.

Các vật liệu như thủy tinh, kim loại, bìa cứng và bìa có thể tái chế được. Tuy nhiên, trong quá trình tái chế nó cần nhiều năng lượng như than, dầu... và phát sinh nhiều khí thải, chất thải. 

Trưng bày sản phẩm đẹp hơn

Màng co tạo độ bóng đẹp cho sản phẩm. Nhất là khi nó phản chiếu ánh sáng và trở nên lấp lánh trong các cửa hàng bán lẻ, siêu thị. Nó thu hút, giành sự chú ý của khách hàng tiếp cận với sản phẩm.

Bên cạnh đó, Khả năng in ấn trên màng giúp bạn xây dựng thương hiệu, làm cho khách hàng biết tới thương hiệu sản xuất, phân phối sản phẩm. Đồng thời giảm chi phí thêm vào của việc in tem nhãn.

Nguồn : https://hoanggiaps.com/mang-co/

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.