Opened 2 months ago

#1275 new task

SWOT Analizi

Reported by: sekmenq@… Owned by: srkline
Priority: major Milestone:
Component: Analysis Keywords:
Cc: Blocking:
Task:

Description

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler anlamına gelir ve bu nedenle bir SWOT analizi, işinizin bu dört yönünü değerlendirmek için bir tekniktir.

SWOT Analizi, şirketinizin şu anda en iyi ne yaptığını analiz etmenize ve gelecek için başarılı bir strateji tasarlamanıza yardımcı olabilecek bir araçtır. SWOT ayrıca işin sizi geride tutan veya kendinizi korumazsanız rakiplerinizin yararlanabileceği alanları da ortaya çıkarabilir.

Bir SWOT analizi, hem iç hem de dış faktörleri, yani kuruluşunuzun içinde ve dışında neler olup bittiğini inceler. Yani bu faktörlerin bazıları sizin kontrolünüzde olacak ve bazıları olmayacak. Her iki durumda da, yanıt olarak yapabileceğiniz en akıllıca eylem, mümkün olduğunca çok faktörü keşfettiğinizde, kaydettiğinizde ve analiz ettiğinizde daha net hale gelecektir.

Bu makale, video ve infografikte, bir SWOT analizinin nasıl gerçekleştirileceğini ve bulgularınızı nasıl eyleme geçireceğinizi araştırıyoruz. Ayrıca, kendi iş yerinizde bir SWOT analizine başlamanıza yardımcı olacak bir işlenmiş örnek ve bir şablon da ekliyoruz.

SWOT Analizi Neden Önemlidir?
SWOT Analizi, riskli varsayımlara meydan okumanıza ve kuruluşunuzun performansıyla ilgili tehlikeli kör noktaları ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir. Dikkatli ve işbirliği içinde kullanırsanız, işinizin şu anda nerede olduğuna dair yeni bilgiler sağlayabilir ve her durum için tam olarak doğru stratejiyi geliştirmenize yardımcı olabilir.

Örneğin, kuruluşunuzun bazı güçlü yönlerinin farkında olabilirsiniz, ancak bunları zayıf yönler ve tehditlerle birlikte kaydetmeden, bu güçlü yönlerin gerçekte ne kadar güvenilmez olduğunun farkına varamayabilirsiniz.

Aynı şekilde, muhtemelen işinizin bazı zayıf yönleri hakkında makul endişeleriniz var, ancak analizleri sistematik olarak gözden geçirerek, daha önce gözden kaçan ve telafi etmekten fazlasını yapabilecek bir fırsat bulabilirsiniz.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.