Opened 5 months ago

#1655 new bug

masal okumanın eğitim üzerindeki etkisi

Reported by: anonymous Owned by: srkline
Priority: major Milestone:
Component: All Components Keywords: eğitim,
Cc: Blocking:
Task:

Description

masal okuma çocukların hayal dünyasının gelişimine büyük katkı sağladığı için, çocukların zekasını iyi kullanabilmeleri ve yaratıcı birer birey olarak hayata tutunabilmeleri için mutlaka onları masal okumaya yönlendirmelisiniz.
örnek bir site vermek gerekirsede https://masallaroku.org/ sitesini inceleyebilirsiniz.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.